NOV 7-10, 2019. SHANGHAI


震旦博物馆
Cc基金会&Cc艺术中心
CHI K11 MUSEUM
复星艺术中心
广州33当代艺术中心
和美术馆
昊美术馆
上海静安雕塑公园
龙美术馆
上海明当代美术馆
艺仓美术馆
上海当代艺术馆
OCAT馆群
明珠美术馆
宝龙美术馆
上海当代艺术博物馆
Prada荣宅
乔空间/上海油罐艺术中心
上海外滩美术馆
上海摄影艺术中心
上海多伦现代美术馆
上海喜玛拉雅美术馆
上海民生现代美术馆
上海玻璃博物馆
四方当代美术馆
星美术馆
余德耀美术馆